XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Actividade 1. Unidades móbiles de servizos sociais

1 Acercar servizos asistenciais de proximidade

Estas accións prestaranse a persoas maiores de 55 anos que residan no medio rural, por medio dun semirremolque en 20 localidades galegas e teñen como obxectivo:

Accións:

 • Servizos ópticos: revisión e gradación da vista
 • Servizos de Podoloxía: prevención, diagnóstico e tratamento das principais patoloxías dos pés (eliminación de durezas, control de uñas, etc…)

O equipo técnico estará composto como mínimo por un técnico óptico- optometrista e un especialista en podoloxía, habilitados legalmente para exercer a profesión.

A acción terá unha duración de 6 meses e comezará a súa execución o 27 de maio de 2019.

Concellos nos que se prestará o servizo:

A Coruña
 • San Sadurniño
 • Paderne
 • Tordoia
 • Boimorto
 • Touro
PONTEVEDRA
 • Dozón
 • Forcarei
 • Campo Lameiro
 • Fornelos de Montes
 • As Neves
OURENSE
 • Leiro
 • Esgos
 • Bande
 • A Mezquita
 • Barco de Valdeorras
LUGO
 • As Nogais
 • Cervantes
 • Portomarín
 • Abadín
 • O Valadouro

Acción 1.2. Accións de acercamento ás persoas con Alzheimer e outras enfermedades neurodexenerativas e ás súas familias.

Estas accións prestaranse a persoas maiores de 55 anos que residan no medio rural a través de servizos móbiles en 10 localidades, durante un periodo de 3 meses. Cada localidade contará con 5 días de servizo.

Cada servizo móbil contará con dous profesionais polo menos, especializados na atención de persoas con Alzheimer e outras enfermidades neurodexenerativas.

Servizos de prevención do alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, prestados por profesionais especializados:

 • Realización de probas de valoración cognitiva
 • Exercicios e fichas de estimulación cognitiva.
 • Actividades de estimulación funcional

Concellos nos que se prestará o servizo:

A Coruña
 • San Sadurniño
 • Paderne
 • Tordoia
 • Boimorto
 • Touro
PONTEVEDRA
 • Dozón
 • Forcarei
 • Campo Lameiro
 • Fornelos de Montes
 • As Neves

DÍPTICO INFORMATIVO SOBRE ESTAS ACCIÓNS

Actividade 2: Creación de entornos amigables (HOUSING) coa finalidade de garantir a permanencia nos fogares e niveis óptimos de autonomía das persoas maiores de 55 anos favorecendo a posibilidade de manter os seus vínculos emocionais e vitais.

Acción 2.1: “Definición de liñas estratéxicas en materia de habitabilidade e adaptación de estruturas e servizos”

A “Definición de liñas estratéxicas en materia de habitabilidade e adaptación de estruturas e servizos” dedicados ás persoas maiores que se enmarca dentro do proxecto POCTEP, consiste nun proceso de investigación e identificación de barreiras e ventaxas nas melloras das condicións de habitabilidade.

ACCIÓNS:
 1. Identificar e definir as liñas estratéxicas en materia de habitabilidade e adaptación de estruturas e servizos destinadas a maiores, mediante un proceso de investigación e identificación de barreiras e ventaxas nas melloras das condicións de habitabilidade.
 2. Levar a cabo unha labor de estudo e análise para a definición das liñas estratéxicas mencionadas
 3. Realizar un traballo de campo a través do que se poideran obter datos a partir das experiencias das propias persoas maiores.
 4. Involucrar aos grupos obxectivos e a outros grupos interesados no desenvolvemento do traballo fomentando a participación das persoas maiores e as súas familias na definición das liñas estratéxicas.
 5. Realizada a investigación, elaborar un documento no que se incorporará a análise do conxunto da información obtida así como as liñas estratéxicas de acción, estruturado en capítulos,  que serva ás Administracións Públicas como instrumento de decisión en relación das medidas de habitabilidade e adaptación de estruturas e servizos destinados a persoas maiores.

Acción 2.3 Empoderamento das persoas maiores.

Esta acción prestarase a persoas maiores de 55 anos que residan no medio rural, para ofrecerlle información e ferramentas que lles permitan ás persoas maiores permanecer nos seus fogares o maior tempo posible. Contan cun  equipo de profesionais en diferentes ámbitos: traballo social, asistencia xurídica, sanitario, de xeito que se lles facilite asesoramento, información e resolución de dúbidas así como apoio nas xestións básicas (facturas de servizos como o da auga, luz, receitas médicas, servizos bancarios, etc…)

Realizaranse en 10 localidades, con 5 días en cada localidade e durante 3 meses.

Accións:
 • Asesoramento e apoio sobre servizos esenciais: farmacolóxicos, xurídicos e bancarios
 • Normas de etiquetado e información alimentaria: axuda para comprender o seu significado
 • Subministracións domésticas: auga, electricidade, telefonía, etc. Contratación e Facturación
 • Publicidade dos servizos e programas destinados a maiores promovidos pola Consellería de Política Social: servizo de teleasistencia, transporte adaptado SGAMP, actividades de envellecemento activo, etc

O equipo técnico estará composto como mínimo por un traballador social especializado nas materias obxecto desta acción.

Concellos nos que se presta o servizo:

OURENSE
 • Leiro
 • Esgos
 • Bande
 • A Mezquita
 • Barco de Valdeorras
LUGO
 • As Nogais
 • Cervantes
 • Portomarín
 • Abadín
 • O Valadouro

DÍPTICO INFORMATIVO SOBRE ESTA ACCIÓN